Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο

Στα πλαίσια του μαθήματος «Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο» που διδάσκω στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης προσκάλεσα τον κ. Μίνω-Αθανάσιο Καρυωτάκη.

Ευχαριστώ τον κ. Καρυωτάκη και τις Εκδόσεις Σαΐτα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η διάλεξη είχε θέμα το ηλεκτρονικό βιβλίο-ebook. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από προσπάθειες που βλέπουν τον κόσμο με μια διαφορετική οπτική.


Οι Εκδόσεις Σαΐτα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
(κείμενο που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο των Εκδόσεων Σαΐτα)

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο» του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ο Μίνως-Αθανάσιος Καρυωτάκης, Υπεύθυνος του Τμήματος σελιδοποίησης των Εκδόσεων Σαΐτα, μίλησε στους φοιτητές στις 19 Δεκεμβρίου για το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) καθώς και για το έργο της Σαΐτας.

«Ήταν μια σημαντική διάλεξη για τις Εκδόσεις Σαΐτα, που έχουν χαράξει μια αξιοπρόσεκτη πορεία στον χώρο του βιβλίου απ’ όταν ξεκίνησαν την προσπάθειά τους το 2012 και μπορούν πλέον να μεταλαμπαδεύουν αυτή τη γνώση. Έτσι, μέσω αυτής της προσπάθειας δόθηκε στους φοιτητές η δυνατότητα να εξοικειωθούν περαιτέρω με τον κόσμο των ηλεκτρονικών βιβλίων, που αποτελεί το παρόν και το μέλλον των εκδοτικών πραγμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά τη λήξη του μαθήματος ο Μίνως-Αθανάσιος Καρυωτάκης.

Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση αυτής της δράσης ανήκει στον Επίκουρο Καθηγητή Νίκο Αντωνόπουλο, ο οποίος θεώρησε ότι είναι σημαντικό να παρουσιαστεί στους φοιτητές ο κόσμος των ηλεκτρονικών βιβλίων τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Οι νεαροί παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια. Πέρα από τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, είδαν και δοκίμασαν τρόπους σελιδοποίησης ηλεκτρονικών βιβλίων στο εργαστηριακό κομμάτι που ακολούθησε μετά τη διάλεξη. Αυτός είναι, άλλωστε, και ένας από τους βασικούς σκοπούς του συγκεκριμένου μαθήματος, να υπάρξει εντρύφηση των συμμετεχόντων με την δημοσίευση ηλεκτρονικών κειμένων, την οργάνωση κατηγοριών, την επεξεργασία σχολίων και τη διανομή κειμένων.

Τέλος, αυτή η δράση μπορεί να παρομοιαστεί με το ταξίδι μιας οποιοσδήποτε αυτοσχέδιας σαΐτας. Όπως η πορεία της πτήσης μιας σαΐτας δεν μπορεί να προβλεφθεί και να προσδιοριστεί έτσι και η ιδέα για τη δημιουργία των Εκδόσεων Σαΐτα συνεχώς διαμορφώνεται και εμπλουτίζεται.

Πηγή: Οι Εκδόσεις Σαΐτα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διεθνές συνέδριο Communication and Management

Έγινε δεκτή για παρουσίαση στο 4 διεθνές συνέδριο Communication and Management η εργασία με τίτλο: Tourist go home: Communication and Propaganda on YouTube.

Karyotakis, M.-A., Antonopoulos, N., Veglis, A., & Kiourexidou, M. (2018). Tourist go home: Communication and Propaganda on YouTube. 4th Annual International Conference on Communication and Management (ICCM2018), 23-26 April 2018, Athens, Greece.

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο

Στα πλαίσια του μαθήματος «Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο» που διδάσκω στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης προσκάλεσα την Δρ. Κιουρεξίδου Ματίνα.

Ευχαριστώ την Δρ. Κιουρεξίδου για την αποδοχή της πρόσκλησης και που μοιράστηκε με τους φοιτητές την εμπειρία της από την εργασία της στη θέση του Ατελιέ στο περιοδικό GLOW, όπως και για τη διάλεξη της με θέμα το Photoshop και το πολύ χρήσιμο εργαστήριο που ακολούθησε.

#argostoli #google #kefalonia

Digital Media Framing of the Egyptian Arab Spring

Έγινε δεκτή η εργασία με τίτλο Digital Media Framing of the Egyptian Arab Spring: Comparing Al Jazeera, BBC and China Daily στο επιστημονικό περιοδικό Studies in Media and Communication ISSN: 2325-8071 Vol. 5, No. 2, Pages 66-75, 12 Oct. 2017.

Download pdf<----

paperscreenshot

Abstract
Digital Media organizations had a crucial role on the coverage of the Egyptian ‘Arab Spring’, but until today the outcomes of the news gathering are debatable in the academic society. This study examines the frames of the English-language websites of Al Jazeera, British Broadcasting Corporation (BBC), and China Daily from 9 to 13 February 2011 because of the termination of Hosni Mubarak’s presidency. The sample consists of 92 website articles, which report the Egyptian ‘Arab Spring’ without considering any video footage in the examined news stories. The particular article examines the frames of each article and categorizes them according to a Knowledge Extraction (KE) tool named ‘Open Calais’, which is owned by another media organization, Reuters. In this study, China Daily’s coverage differs from the former researchers’ results regarding the ‘Arab Spring’ covering. According to the findings, there was a merited coverage on the case of the Egyptian ‘Arab Spring’ without relying exclusively on the content of the official press agency of the People’s Republic of China, Xinhua News Agency, and acted like a western-type news media.

Minos-Athanasios Karyotakis 1, Nikos Panagiotou 1, Nikos Antonopoulos 2 & Matina Kiourexidou 3
1 School of Journalism and Mass Communication, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2 Department of Digital Media and Communication, Technological Educational Institute of Ionian Islands, Argostoli, Greece
3 Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Conference on Media Communication

Έγινε δεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο με τίτλο «The Asian Conference on Media, Communication & Film 2017» που θα πραγματοποιηθεί από 27 μέχρι 29 Οκτωβρίου στο Kobe της Ιαπωνίας, η έρευνα μας με τίτλο China Daily’s western type framing of the Egyptian Arab Spring.

Το συνέδριο το διοργανώνουν οι παρακάτω οργανισμοί:
IAFOR2017MEDIASIA

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο

Επιλέχθηκα πανεπιστημιακός υπότροφος από το Α.Π.Θ. για το έτος 2017-2018. Η υποτροφία αφορά αποκλειστικά στην αυτοδύναμη διδασκαλία ενός μαθήματος (Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5008745), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17.05.2017 και σχετικών τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι ωφελούμενοι πρόκειται να απασχοληθούν στο ΑΠΘ ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27- 02-2016). Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και του διδάκτορα αφορά αποκλειστικά στην αυτοδύναμη διδασκαλία ενός μαθήματος (Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο).

Μέλος επιτροπής ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Με απόφαση της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1090 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) είμαι μέλος της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. Ο κωδικός της επιτροπής είναι ο Α13ΤΠΔ01.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κ. Αβούρης Νικόλαος του Μαρίνου.

Μέλος οργανωτικής επιτροπής

Συμμετοχή ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 6ου Θερινού Σχολείου στην Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία από 21-30/7/2017. Πληροφορίες για το θερινό σχολείο: http://www.rpi.gr/6sxolio

Κατεβάστε το πρόγραμμα.

Nέο site summerschoolchania.jour.auth.gr

Στη διεύθυνση summerschoolchania.jour.auth.gr αναρτήθηκε ο διαδικτυακός τόπος του 6oυ Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας.

summerschoolchania

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης
Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν το 6ο Θερινό
Σχολείο στην Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία. Το Θερινό Σχολείο θα
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού
Τύπου (φορέας υποδοχής) στα Χανιά της Κρήτης, από 21 έως 30
Ιουλίου 2017.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές
εκδρομές και ημερίδες σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα
Χανιών και άλλους τοπικούς φορείς της περιοχής, ενώ ειδικά
εργαστήρια δημιουργικής γραφής θα αναπτυχθούν με στόχο την
παραγωγή και έκδοση περιβαλλοντικού εντύπου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές τμημάτων Δημοσιογραφίας,
ΜΜΕ, Βιολογίας, Περιβάλλοντος, μεταπτυχιακούς φοιτητές συναφών
σπουδών και σε όσους εργάζονται ή έχουν εργαστεί ως δημοσιογράφοι.
Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τα 35 άτομα
με κατανομή 25 στην Α’ Πρόσκληση και 10 στην Β’ Πρόσκληση.
Οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ τμημάτων ΑΕΙ, επαγγελματίες
δημοσιογράφοι καθώς και ειδικοί περιβαλλοντικοί επιστήμονες.

Mάθημα με επαγγελματίες 9/5/2017

Πραγματοποιήθηκε 09-05-2017 στα πλαίσια του μαθήματος #digitalmarketing #dmauth1  το οποίο διδάσκω στο Α.Π.Θ. οι δεύτερες παρουσιάσεις από επαγγελματίες. Ευχαριστώ, τους κύριους Μπανιόρα #vitaminmedia (http://www.vitaminmedia.gr/), Βουδρισλή #3ds (https://www.3ds.gr/), Κουμάντο #ast  (https://www.ast.gr/) και Ψιλούτσικο #brandpixel (http://brandpixel.net/).

 

 

 

Mάθημα με επαγγελματίες 2/5/2017

Πραγματοποιήθηκε 02-05-2017 στα πλαίσια του μαθήματος #digitalmarketing #dmauth1  το οποίο διδάσκω στο Α.Π.Θ. οι πρώτες παρουσιάσεις από επαγγελματίες. Ευχαριστώ, τους Στέφανο Σκλαβενίτη #flipside (http://www.flipside.gr/), Γαληνό Γιαγλή #orangeadv  (https://www.orangeadv.gr/) και Ανδρέα Σπυρίδη #itrust (https://itrust.gr/).

 

 

 

Διοργάνωση ομιλιών Digital Marketing

Στα πλαίσια του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ» διοργάνωσα σε δύο (2/5/2017 & 9/5/2017) από τα 13 μαθήματα να μιλήσουν επαγγελματίες του χώρου στους φοιτητές. Η σειρά των συγκεκριμένων μαθημάτων ονομάστηκε «Από τη θεωρία στην πράξη». Ευχαριστώ, όλους τους ομιλητές προσωπικά που αφιλοκερδός και με μεγάλο ενδιαφέρον θα μοιραστούν τις γνώσεις και εμπειρίες τους μαζί μας. Σχετική ανακοίνωση στο Τμήμα: http://www.jour.auth.gr/?p=7807

digitalmarketingdmauth1

Διάλεξη για διαδικτυακούς τόπους

Η φίλη Δέσποινα Ι. Γεωργιάδου (Πολιτικός Μηχανικός)  πέρα ότι διατηρεί με επιτυχία τεχνικό γραφείο διδάσκει σε ιδιωτικό σχολείο και δε θα μπορούσα να μην ανταποκριθώ με πολύ χαρά στη πρόταση της να πραγματοποιήσω διάλεξη με θέμα: «Φιλικά περιβαλλοντικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και εργαλεία που αφορούν διαδικτυακούς τόπους». Ευχαριστώ την Υπεύθυνη του προγράμματος σπουδών κα. Πούλιου Άννα για τη φιλοξενία και τη φωτογραφία.

DIALEKSI_MATHIMA_DESPINASΤέλος, επιθυμώ να ευχηθώ η εκπαίδευση να αποκτήσει μόνο παιδαγωγούς (πραγματικούς Δασκάλους) με το πάθος και το μεράκι που έχει η Δέσποινα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

Μέλος οργανωτικής επιτροπής

Διεπιστημονικής Διημερίδας με τίτλο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

Σπάρτη, 30-31 Μαρτίου 2017

 

afisa

Δείτε και αναλυτικά το πρόγραμμα.

Email marketing και χρήση του σε Τηλεπαιχνίδι

Στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής έρευνας για το digital marketing σε διαδικτυακούς τόπους ΜΜΕ διδάσκω το μάθημα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ στο τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ (εισήχθη πρώτη φορά στο πρόγραμμα σπουδών το 2016-2017 και είναι μάθημα επιλογής λόγο της υποτροφίας που έλαβα). Στα πλαίσια του μαθήματος το οποίο το επέλεξαν 59 φοιτητές δημοσιογραφίας, 2 φοιτητές άλλων τμημάτων και το παρακολουθούν και 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές, σκέφθηκα όταν θα φθάσουμε στη διάλεξη που αφορά το email marketing  να αποδείξω στη πράξη τη δυναμική του με ένα πείραμα.

Στα πλαίσια λοιπόν της έρευνας και του μαθήματος επέλεξα να χρησιμοποιήσω τη δύναμη του email και ΜΟΝΟ, ώστε να καταφέρω μέσα σε χιλιάδες άλλες συμμετοχές να με επιλέξουν για ένα τηλεπαιχνίδι.

Επιλέχθηκε λοιπόν ο ANT1 ως ο πιο δημοφιλής διαδικτυακός και τηλεοπτικός σταθμός ,ο οποίος είχε εκείνη τη χρονική περίοδο και τηλεπαιχνίδι ώστε να είναι όσο πιο δύσκολο το εγχείρημα.

Σκοπός ήταν να με καλέσουν στο τηλεπαιχνίδι μέσα σε διάστημα το πολύ 10 ημερών και να ολοκληρώσω την όλη διαδικασία όπως και έγινε.
 
Η πρώτη φάση απαιτούσε να μπω στη διαδικτυακή φόρμα επικοινωνίας του τηλεπαιχνιδιού και να συμπληρώσω έξι ονοματεπώνυμα (μίλησα με οικογένεια και φίλους για το εγχείρημα) και να στείλω μια φωτογραφία μου. Η φωτογραφία η οποία επέλεξα ήταν και αυτή στα πλαίσια του marketing και έστειλα μια προσωπική μου από τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησα στο TV100 στα πλαίσια της δημοσίευσης επιστημονικών αποτελεσμάτων ώστε να τραβήξω άμεσα την προσοχή του αποδέκτη (με τη χρήση screenshot). 

Η δεύτερη φάση όταν έλαβα στο κινητό μου τηλέφωνο ένα μήνυμα το οποίο με ειδοποιούσε να στείλω πάλι μέσω email ένα βίντεο παρουσίασης της ομάδας (μέσα σε διάστημα 5 ημερών) ήταν η αμέσως πιο σημαντική. Άμεσα δημιούργησα ένα βίντεο παρουσίασης με 6 φωτογραφίες ήχο, κείμενο και γραφικά διάρκειας ελάχιστον δευτερολέπτων στηριζόμενος σε τακτικές βίντεο marketing. Στη συνέχεια την ίδια ημέρα συνέταξα το email σύμφωνα με τακτικές επικοινωνίας που αφορούν το ορθό email marketing και το απέστειλα.

Στη τρίτη φάση του πειράματος ανέμενα επικοινωνία από το σταθμό. Τελικά ο υπεύθυνος επιλογής συμμετεχόντων πάρα μα πάρα πολλών τηλεπαιχνιδιών (ΑΝΤ1) με κάλεσε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο κινητό και μου ανακοίνωσε πως θέλει να συμμετέχω στο τηλεπαιχνίδι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει διαβάσει και επιλέξει μέσα από ίσως αρκετές χιλιάδες email και ήταν ο πλέον δύσκολος στόχος και γι΄ αυτό και το πείραμα έχει και ιδιαίτερη αξία. Τα πρώτα λόγια του ήταν: «Νίκο καλημέρα, ονομάζομαι Μ…. και θα ήθελα να σου πω πως  είσαι ένας πολύ πολύ έξυπνος άνθρωπος και έχεις τα συγχαρητήρια μου γιατί το email σου…  κτλ.»
 

Η τέταρτη φάση αφορούσε τη συμμετοχή μου στο τηλεπαιχνίδι* ώστε να μπορέσω να γράψω το συγκεκριμένο κείμενο και να διδάξω στους φοιτητές ένα πραγματικό πείραμα (να κερδίσω το ενδιαφέρον τους) που να αφορά email marketing και ΜΜΕ από την αντίστροφη. Με ποιο τρόπο δηλαδή με κείμενο, εικόνα, ήχο και email μπορεί κάποιος/α να επιτύχει ένα στόχο μέσα από ένα πολύ μεγάλο πλήθος email.

 

* Το να έλεγα ότι το κατάφερα αλλά δεν πήγα (σίγουρα μπορείτε να σκεφθείτε μερικές δεκάδες επιχειρημάτων γιατί δεν έπρεπε να το φθάσω μέχρι τέλους) τότε το πείραμα θα έχανε το τελικό του αποτέλεσμα.

*Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν 21/3/2017 και θα το μεταδώσουν μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες.

*Ευχαριστώ οικογένεια και φίλους που συμμετείχαν στο πείραμα! Γελάσαμε πάρα μα πάρα πολύ.

Online Marketing for Media

Online Marketing for Media: The Case of Greek News Websites
International Journal of Marketing Studies; Vol. 9, No. 2; 2017
ISSN 1918-719X E-ISSN 1918-7203

Download pdf

ABSTRACT: Nowadays it is quite easy to create a news website and start promoting it online. However, the structure of a significant amount of news websites seems to have been changing, often deviating from trends of past years or even setting their own marketing direction. Based on seven hypotheses related with online marketing characteristics, the researchers gathered data from articles posted on Greek news websites that reported three major events. After visiting the websites for a second time in order to compare the data, they calculated our results. These results show a clearer picture of how the situation currently is for the top twenty Greek news websites according to Αlexa.com. This paper also highlights newer trends in online news reporting, such as the elimination of the » like » button in favour of the shares, and also makes suggestions for further research.

Nikos Antonopoulos, Andreas Veglis & Argyris Emmanouloudis
School of Journalism & Mass Communications, Media Informatics Lab, Aristotle University of Thessaloniki,Greece
School for Cultural Analysis, University of Amsterdam, Netherlands

Why Do You Usually Choose to Post an Article

Why Do You Usually Choose to Post an Article on Facebook, Twitter or Other Social Media?

In order to examine that question, a range of six possible answers (an interesting picture, an interesting video, my friends have posted it, many other users have posted it, the perceived interest of the text or something else) were given to respondents.
The findings presented in this study indicate that the text was the most important reported reason with significant differences to all other reasons, followed by the video variable. These results are confirmed in the three main population samples (computer laboratory, mass media website, and English sample) (Hypothesis H2). More precisely, the mean of the text variable was 4.29 concerning the first sample, 4.34 for the second sample, and 3.93 for the third sample. Regarding video, the means were 3.06, 2.88, and 2.74 for the three samples, respectively. One of the most striking findings has to do with the consistency of answers concerning the order of the reported reasons that drive users to share online. In all three samples the order was precisely the same, as follows: (a) text, (b) video, (c) other reasons, (d) picture, (e) friends have posted it, and (f) many others have posted it. It should be noted that a similar factor analysis was also conducted using a quite large sample of a previous research (N = 6,998), where WTPE was found (Antonopoulos et al., 2015). Based on these additional results, it is clearly evident that text was once again the most important reported reason for sharing online articles (mean = 4.02) followed by video and in the third place picture.

Web Third-Person Effect Hypothesis: Do likes and Shares Affect Users’ Perceptions?

ABSTRACT
This paper studies the web third-person effect (WTPE) hypothesis in the context of news websites and social media. Specifically, the study examines the role of social media metrics (i.e., shares and likes of news articles) in shaping users’ opinion about the websites. Users’ news sharing intention in social media is also investigated. Based on a structured online questionnaire (N = 7,404), the results confirm that WTPE can be found in social media metrics without the presence of specific message content. It should be noted that the effect was found at three perceptual levels, self, friends, and other users. Regarding intention for news sharing, text was indicated as the most important reason among Internet users. Finally, the work demonstrates significant correlations between WTPE and article characteristics that influence people’s attitudes to share news online.

Γραφικό περιβάλλον χρήστη – Αξιολόγηση

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού (Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Α.Π.Θ) και συγκεκριμένα στο μάθημα «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ GUI/ WEB» όπου και συνεπικουρώ στη διδασκαλία του 2016-2017 προχωρήσαμε στην αξιολόγηση διαδικτυακού τόπου. Σκοπός του μαθήματος ήταν η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε διαδικτυακούς τόπους που να θέλει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης και να πετυχαίνουν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

evaluationantonopoulos

elearning Quarkxpress-InDesign

Αρχίζει από αυτή την Πέμπτη 10/11/2016 το δεύτερο εξ αποστάσεως πρόγραμμα Δια Βίου του ΑΠΘ όπου συμμετέχω με τίτλο «Επιμόρφωση εργαζομένων στον τομέα των έντυπων εκδόσεων σε θέματα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης»
media_learn_4

Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Άρχισε η συνδιδασκαλία και φέτος στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού (Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Α.Π.Θ) και συγκεκριμένα στο μάθημα «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ GUI/ WEB».  Η συνέχεια σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον…

 

 

Αξιολόγηση Multisensor (evaluation) CERTH

MULTISENSOR is an EU funded research project, which aims at advancing the research and development of multilingual media analysis technologies. MULTISENSOR stands for Mining and Understanding of multilinguaL contenT for Intelligent Sentiment Enriched coNtext and Social Oriented inteRpretation.

Συμμετοχή στην αξιολόγηση της πλατφόρμας με την ονομασία Multisensor.

aksiologisi-evaluation

Δείτε φωτογραφίες από την πλατφόρμα αλλά και το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης:

Άτομα με αναπηρία και διαδικτυακός τόπος site

Η κατασκευή της ιστοσελίδας σας για ΑΜΕΑ (ατόμων με αναπηρίες) μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες.

α) Για να ακολουθούν τους κανόνες w3c όπως θέλει το ΕΣΠΑ

β) Όντως να είναι για άτομα με αναπηρίες όπως επιθυμεί το πρώτο κοινωνικό δίκτυο για ΑΜΕΑ το www.disabledbook.com.

Πριν λίγες μέρες 10/9/2016 είχα την πρώτη συνάντηση για συνεργασία στο τομέα της ευχρηστίας και της αξιολόγησης με τον ιδρυτή του πρώτου κοινωνικού δικτύου για άτομα με αναπηρίες στο ΚΟΣΜΟ (www.disabledbook.com). Η συνεργασία μας που ξεκίνησε από εκείνη την μέρα ευελπιστώ να φέρει αποτελέσματα ώστε οι διαδικτυακοί τόποι να είναι πραγματικά φιλικοί για τα ΑΜΕΑ. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και νέα δεδομένα γι’ αυτό το θέμα ώστε ο σχεδιασμός και η κατασκευή διαδικτυακών τόπων πραγματικά φιλικών για τα άτομα με αναπηρίες να είναι γεγονός.

Μην ξεχνάμε ότι πλέον το ΕΣΠΑ ορίζει ότι η κατασκευή διαδικτυακών τόπων είναι απαραίτητο να είναι φιλικοί για ΑΜΕΑ!

Περιβαλλοντικά Νέα

Το 5 Θερινό σχολείο περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας είχε ακόμη μια ενδιαφέρουσα δράση καθώς προχώρησε στην έκδοση της πρώτης πολυσέλιδης ενημερωτικής της τυπωμένης έκδοσης.

ekdosi_nea

ekdosi_nea_antonopoulos

biblionet.gr

Το Εθνικό κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) κάνει αναφορά στην μέχρι τώρα επαγγελματική μου διαδρομή και αναφέρει για την συμμετοχή μου στο συλλογικό έργο «Περιβαλλοντική δημοσιογραφία και επικοινωνία».

εθνικόκέντροβιβλίουαντ

Εισήγηση στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

Πραγματοποιήθηκε η δίωρη εισήγηση με θέμα «Χρήση Περιβαλλοντικά Φιλικών Τεχνικών στους Διαδικτυακούς Τόπους των ΜΜΕ» στις 31/7/2016 στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου.

antonopoulos  kriti

institouto-eparxiakou-typou

European Conference on Media, Communication and Film 2016

Έγινε δεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο με τίτλο «The European Conference on Media, Communication & Film 2016» που θα πραγματοποιηθεί στο The Jurys Inn Brighton Waterfront, Brighton, United Kingdom η έρευνα μας με τίτλο «Media Websites and Their Visitors’ Choices on Cookies» στη θεματική Advertising, Marketing, & Public Relations.

Το συνέδριο το διοργανώνουν οι παρακάτω οργανισμοί:
Area-Studies

6 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13/4/2016 Πραγματοποίησα διάλεξη στο 6 Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης στο μάθημα Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνίας στην πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Δερμεντζή Μαριάννα η οποία διδάσκει το μάθημα για την όλη συνεργασία.

Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και τους εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους αλλά και στα όνειρα τους.

Digital Marketing Μεταδιδακτορικό

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δημοσίευσε προκήρυξη υποτροφιών αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές (ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ & ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ) όπου έλαβα μέρος και τελικά συγκέντρωσα την υψηλότερη βαθμολογία για να εκπονήσω μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του ΑΠΘ (31-3-2017).

Το θέμα έρευνας που χρηματοδοτεί το πανεπιστήμιο αφορά το Digital Marketing. Η θεματολογία του κλάδου περιλαμβάνει:

Ευχρηστία διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών
E-mail Marketing
Mobile Marketing
Digital Planning
e- Negotiations
Target Audience
Programmatic
Native Advertising
Google Adwords & SEM & PPC
Social Media Marketing
Digital Display Advertising
Affiliate Marketing
Social Media Management
Web Analytics – Metrics and Effectiveness
Strategic Planning
Inbound Marketing
SEO
E- Commerce
Machine learning
Blog
κτλ..

Μέλος του «Communication Institute of Greece»

Μέλος του «Communication Institute of Greece» ‪#‎antonopoulos‬ :

The Communication Institute of Greece (COMinG) is an independent association of academics, researchers and intellectuals, from all around the world, interested on education’s future. Our mission is to create a link among academics, researchers and intellectuals from all over the world, to ameliorate education’s future.

Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία

Είμαι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχω στο συλλογικό τόμο «Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία».

Τίτλος Βιβλίου: Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία (Συλλογικός τόμος)
Εκδόσεις: Ζυγός
ISBN: 978-618-5063-12-2

περιβαλλοντική δημοσιογραφία και επικοινωνία2

Κλιματική Αλλαγή
Γιάννης Α. Φίλης

Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας
Γιάννης Βουρδούμπας

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου

Προστατευόμενες περιοχές, πρωτογενής έρευνα και σχεδιασμός
Πέτρος Λυμπεράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Νίκος Λέανδρος

Πολιτισμός και περιβάλλον
Μυρτώ Ρήγου

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Φιλοσοφικές, επιστημολογικές, ιδεολογικές, θεματικές και μεθοδολογικές αρχές και προσεγγίσεις
Αρτέμιος Μ. Αθανασάκης

Η διακυβερνηση του δημοσιογραφικου λογου για τα περιβαλλοντικα Κινήματα στην εποχή της κρίσης
Κατερίνα Σαρικάκη, Ασημίνα Κούκου, Πατρικία Σμόλεαν

Περιβαλλοντικά κινήματα και τύπος : Το κίνημα στις Σκουριές και η στάση του τύπου
Σοφία Καρεκλά

Περιβάλλον στα ελληνικά μαζικά μέσα ενημέρωσης – Η περίπτωση των πυρκαγιών
Γιώργος Ξένος

Η Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία, η ανάπτυξη των «πράσινων» Media και ο ρόλος των Celebrities
Ευθύμιος Σαββάκης

Χρήση Δημοσιογραφίας Δεδομένων για προβολή Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Ανδρέας Βέγλης, Χαράλαμπος Μπράτσας

Η δυναμική του Διαδικτύου στην επικοινωνία των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου

Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών στους διαδικτυακούς τόπους των ΜΜΕ
Νίκος Αντωνόπουλος, Ανδρέας Βέγλης

Εισαγωγή στα Ταξιδιωτικά Ντοκιμαντέρ : Η Περίπτωση Μελέτης του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Μεγάλων Διαδρομών Ε4 στην Κρήτη
Πηνελόπη Γκίνη

Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία
Κλειώ Κεντερελίδου , Φανή Γαλατσοπούλου

20160329_185734

20160330_120530

PHD ΤΕΛΟΣ

14/7/2015 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η τελική υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής που τα τελευταία έτη απορρόφησε μεγάλο μέρος από τον χρόνο και την ενέργεια μου.

Η όλη διαδικασία ήταν επίπονη και ταυτόχρονα αναγεννησιακά πολύτιμη. Κάθε τέλος, μια νέα αρχή όπως έγραψα και στο τελικό κείμενο που κατέθεσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που τελικά μας οδηγούν στο σήμερα και στο τώρα. Ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να ξεπερνά τα όποια όρια νομίζει ότι έχει γιατί μόνο τότε αισθάνεται και είναι πραγματικά ελεύθερος.

Στη χαρά πρέπει να ξέρεις να γιορτάζεις ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Ρήγας Κωτσάκης, Ανδρέας Βέγλης, Παναγιώτης Τσαρχόπουλος, Γεώργιος Καλλίρης, Χαράλαμπος Δημούλας, Αντώνιος Γαρδικιώτης και Γρηγόρης Πασχαλίδης
Ρήγας Κωτσάκης, Ανδρέας Βέγλης, Παναγιώτης Τσαρχόπουλος, Γεώργιος Καλλίρης, Χαράλαμπος Δημούλας, Αντώνιος Γαρδικιώτης και Γρηγόρης Πασχαλίδης (Φωτογραφία: Ματίνα Κιουρεξίδου)

Αξιολόγηση διαδικτυακού τόπου

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού (Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Α.Π.Θ) και συγκεκριμένα στο μάθημα «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ GUI/ WEB» όπου και συνεπικουρώ στη διδασκαλία του προχωρήσαμε στην αξιολόγηση διαδικτυακού τόπου. Σκοπός του μαθήματος ήταν η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε διαδικτυακούς τόπους που να θέλει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης και να πετυχαίνουν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

Speaking at Μediadevel

Speaking at :Conference Μedia Devel (Συνέδριο Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστημα και Βιώσιμη Ανάπτυξη)

PaperΗ χρήση των cookies στους δικτυακούς τόπους των Μέσων Επικοινωνίας

elerning/ Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον ΑΠΘ

Οι χρήστες που παρακολουθούν το πρώτο εξ αποστάσεως μάθημα στα πλαίσια του προγράμματος της «Δια Βίου μάθησης» του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδέθηκαν από τους προσωπικούς τους υπολογιστές από: Αλεξανδρούπολη, Σάπες, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Πρέβεζα, Αθήνα και Άμστερταμ!

Μια σύνδεση 2793,97 (περίπου..) χιλιομέτρων!!! Η όλη παραγωγή πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Τα μαθήματα είναι βιντεοσκοπιμένα και έχουν αναρτηθεί διαδικτυακά. Επιπλέον, υπάρχει σύστημα τηλεδιάσκεψης και προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμα με αναρτημένο ψηφιακό υλικό που αφορά την εμβάθυνση και πρακτική στο quarkxpress/ indesign (ασκήσεις, θεωρία κτλ.).

 
Σύστημα τηλεδιάσκεψης

JOURNAL Computers in Human Behaviour

Nikos Antonopoulos, Andreas Veglis, Antonis Gardikiotis, Rigas Kotsakis, George Kalliris, Web Third-person effect in structural aspects of the information on media websites, Computers in Human Behavior, Volume 44, March 2015, Pages 48-58, ISSN 0747-5632, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.022.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214006207)

Abstract:
In this study, the characteristics of what users observe when visiting a media website as wells as the prediction of the impact on oneself, friends and others are researched. The influence that this information has over their opinion verifies the existence of Web Third-person effect (WTPE). With the use of an online survey (N = 9150) in all media websites it was proved that the variables that have a greater impact either on others or our friends than ourselves are: The number of users being concurrently online on the same media website, the exact number of users having read each article on a media website as well as the number of users having shared a news article on facebook, twitter, or other social networks. Moreover, age is a significant factor that explains the findings and is important to the effect. Additionally, factors that affect the influence of the user generated messages on others than on oneself were found. Furthermore, the more credible the news is perceived to be and when there is not a particular mediated message the WTPE is absent confirming the existing theory.

inoutlab.web.auth.gr

This is a new website for a Ιnternational Scientific Conference: «In & Out of the Lab: Science and Technology in the Public Sphere». Sponsor by auth.gr, CERN and Municipality of Thessaloniki.
Link:http://www.inoutlab.web.auth.gr/


cern2

cern1

Article that come true

1 year ago i wrote a newspaper article. You can read the artcile HERE.

1 year later the Article come true.
There is free access to the internet (WWW) for all to a very small village in the mountains of Greece.
The next step is a free pc so everyone can have access to the weather, news, video call and many more!

MEMBER EPY.GR

I am a proud member of Greek Computer and Communication Society (EPY) (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελαματιων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.).
G.C.S is a non-profit organization, committed to representing all Greek scientists engaged in any activity relevant to Computer Science, Information Technology, and other relevant scientific areas. It was established in 1977.

Link:www.epy.gr

epy

BSc in information technology and telecommunications

BSc in Information Technology and Telecommunications (LARISSA).
The human resources of the department comprise thirteen (13) permanent members of Faculty, three (3) administrators at the secretariat and approximately seventy (70) Scientific and Laboratory Associates under contract.

Link: http://www.cs.teilar.gr/EN/Home.jsp

ENTER

BCS

OFFICE

BULIDING

OLYMPUS DIGITAL CAMERA