εθνικόκέντροβιβλίου

biblionet.gr

Share on Facebook26Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Το Εθνικό κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) κάνει αναφορά στην μέχρι τώρα επαγγελματική μου διαδρομή και αναφέρει για την συμμετοχή μου στο συλλογικό έργο «Περιβαλλοντική δημοσιογραφία και επικοινωνία».

εθνικόκέντροβιβλίουαντ