Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ανέλαβα επιβλέπων σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες Διπλωματικές Εργασίες Μεταπτυχιακού επιπέδου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ είναι το 19ο Ελληνικό ΑΕΙ. Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.