ΑΣΠΑΙΤΕ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Επιλέχθηκα βάση κριτηρίων κατάταξηςνα παρακολουθήσω στην ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ). 7/7/2016 αποφοίτησα με «ΑΡΙΣΤΑ» και συγκεκριμένα με βαθμό 9,3.